Balans in de Klas -lessen

BALANS in de KLAS – LESSEN

Kinderyoga en mindfuness wordt in een combinatie van beide aangeboden in de vorm van

Balans in de Klas– lessen.
In 6 -8 weken worden de basislessen aangeboden met als vervolg weekelijkse, twee- weekelijkse of drie- wekelijkse lessen om te blijven trainen in wat er geleerd is.

BALANS IN DE KLAS-lessen

Door oefeningen en spelletjes gericht op coördinatie, motoriek en soepelheid vergroten en verfijnen de bewegingsmogelijkheden waardoor het lichaamsbesef toeneemt. Daarnaast wordt ook de verbinding gelegd met emoties, het denken, sociale vaardigheden en de verbeeldingskracht. Het samenwerken en luisteren naar elkaar stimuleert het inlevingsvermogen en het vermogen om gevoelens te uiten. Kinderen verkennen hun lichaam en ademhaling waardoor meer lichaamsbesef ontstaat en onrust in zichzelf en in de klas kan worden verminderd of voorkomen. 

Bij Jouwmoment.nu gaan ontspanning en

plezier maken hand in hand.

Wat leren kinderen?

  • Hoe leer ik rust en ontspanning in mijn lichaam en hoofd te brengen?
  • Hoe ontwikkel ik verbeeldingskracht en veerkracht?
  • Hoe word ik bewust van mijn denken en handelen?
  • Hoe leer ik om samen te werken?
  • Hoe krijg ik meer concentratie?

Zomaar wat reacties van leerlingen.

‘ik krijg een leeg hoofd’ riep Naomie van 10.

‘het kloppert in mij……hier’ zei de 4-jarige Joep.

 

Wat zeggen leerkrachten.

  • Het klimaat in de klas verbeterde
  • Leerlingen piekeren minder
  • Leerlingen zijn bewuster van hun emoties waardoor er minder ruzietjes zijn
  • Minder faalangst doordat ze nu weten hoe hun gedachten werkt
  • Volgens de ouders waren hun kinderen na de training minder angstig en lieten een verbetering zien in hun gedrag. Ook zagen ouders een beter slaapgedrag

De training heeft niet alleen positieve effecten op weerbaarheid tegen stress maar  op het hele functioneren van leerlingen.

Mindfulness en Yoga neemt een grote vlucht in het basis- en voortgezet onderwijs. Steeds meer scholen laten hun leerkrachten een mindfulness training volgen en bieden hun leerlingen een uurtje mindfulness per week door een gecertificeerde trainer. Het gevolg?

Leerkrachten die meer ontspannen voor de klas staan en leerlingen die meer rust en zelfvertrouwen krijgen. Kinderen die makkelijker zelf conflicten kunnen oplossen zonder tussenkomst van de leerkracht en ouders die aangeven dat hun kind ’s avonds gemakkelijker in slaap valt.