Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik Hanke den Boer. De eigenaresse van Jouwmoment.nu, gevestigd in Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61549320

 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid.
Lees ook handige weetjes en de algemene voorwaarden.
Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website www.jouwmoment.nu wordt beheerd door Hanke den Boer – eigenaar en oprichtster van Jouwmoment.nu – is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:
Jouwmoment.nu – Hanke den Boer – Hoofddorp – KvK 61549320

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis weggever, het contactformulier of inschrijfformulierinvult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn, afhankelijk waarvoor je je aanmeld:

· Voor- en achternaam

· Voor en achternaam van je kind

· Leeftijd van je kind

· E-mailadres

· Telefoonnummer / skypeadres

· Bedrijfsnaam

· Straat en huisnummer

· Woonplaats

· Hulpvraag

· Informatie over thuissituatie

· Persoonlijke informatie

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

· Je naam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van nieuwtjes en commerciële nieuwsbrieven. Deze gegevens heb ik verkregen via het downloaden van gratis documenten of wanneer je klant bij me wordt. Gegevens die via mijn contactformulieren binnen komen gebruik ik niet voor het e-mailmarketingsysteem tot je klant wordt. Krijg je toch ongewenste mailing dan is er de mogelijheid onder aan de pagina je af te melden.

· Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

· Je naam, emailadres en fysieke adres gebruik ik voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt.

· Je naam, emailadres, telefoon en/of skypadres, hulpvraag en de persoonlijke gegevens van je kind en/of van jezelf zijn nodig om in te kunnen schatten of de training/curcus/coaching geschikt zijn voor jou of je kind.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp. Na het beindigen van de training/curcus/coaching zullen de volgende gegevens, telefoon en/of skypadres, hulpvraag en de persoonlijke gegevens van je kind en/of van jezelf, vernietigd worden. Je naam en emailadres blijven in het e-mailmarketingsysteem en kun je je ten alletijden zelfvoor afmelden.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van de Nederlandse mailingprovider Mailblue en via Jotform gaan de inschrijfformulieren. Check hoe Mailblue en Jotform met de privacy van je gegevens omgaan.

De persoonlijke informatie die ik van je krijg deel ik NIET ongevraagt met je werkgever of andere instanties.

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder Aadoni, betalingssysteem Acumulus, webhost Transip. Met deze mensen heb ik een
verwerkersovereenkomst afgesloten zodat het duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen. 

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

In ‘t kort, zowel ik als mijn providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

· Facebook

· Instagram

· LinkedIn

· Pinterest

· YouTube

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jouwmoment.nu. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

· Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot ik de uitschrijflijst volledig verwijder.  

· Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je me schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan me e-mailen via info@jouwmoment.nu

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.