(Wobbel)Yoga Kindercoaching

Ik leg een verbinding tussen yoga en coaching met eventueel gebruik van het wobbelboard. Yogahoudingen, bewegingsspelvormen en aan yoga gerelateerde therapeutische technieken zoals ‘krachtspel methode®’ en mindfulness oefeningen worden ingezet als hulpverleningsmiddel.

Yoga Kindercoaching is geschikt voor alle kinderen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Het kan gaan om kinderen die bepaalde gedragsproblemen laten zien, vaak reageren met hevige emoties, niet lekker in hun vel zitten of tijdelijk wat uit balans geraakt zijn. Soms komt in een bepaalde periode de kwetsbaarheid van een kind extra sterk naar voren.
Zo kan een meisje dat van nature verlegen is, in groep 4 problemen krijgen als groepjes vriendinnetjes worden gevormd. Of kan een jongen die wat angstig is aangelegd, hevige faalangst ontwikkelen bij de overgang naar de middelbare school.
Met Yoga Kindercoaching kun je vroegtijdig ingrijpen, op een laagdrempelige en speelse, maar wel heel effectieve en diepgaande manier.
Eén op één met een kind of in kleine groepjes werk ik gericht aan een bepaald doel in de ontwikkeling.
Ouders kunnen bij de therapie betrokken worden zodat zij inzicht krijgen in de werkwijze en de technieken ook thuis bij hun kind kunnen inzetten.

Wil je hier meer over weten, mail me dan even.